From orchid to spice – how vanilla is made

The fragrant, aromatic vanilla comes from a tropical orchid.

The orchid is a creeper, climbing up the trees in the rainforest, as high as 20-30 meters. The leaves are thick and fleshy and the flowers are usually yellow or green/yellow. The flowers exists only a day and opens just a few hours in the morning, which is the right time for pollination. The first flowers appears app. 3 years after planting.

If the vanilla keeps growing upwards, it will not create flowers (and rods).

You need to have support-trees, so the vanilla are looped and forced to grow downwards. Then it will flourish.

History.

The Aztec named the vanilla: Tlilxochitl  – ”black flower”, referring to the dark coloured vanilla rods.

They applied vanilla into the drink of cocoa, “Xocoatl”, for a better taste.

Its believed, that the Totonak-indians from Vera Cruz in Mexico, were the first to grow, harvest, fermented and dried vanillarods. They considered the vanilla as a gift from the gods.

In 1520 Montezuma, Mexico’s ruling aztec, served a drink to the spanish conqueror Hernan Cortes.

Cortes brought cocoa and vanilla to  Europe in the 18. century. And from there to the islands in the Indian Ocean.

 Pollination

In Fiji a certain bee-species exists, which is able to pollinate the vanilla orchid. Likewise in Mexico, there is also a bee and a hummingbird able to do the job.

The women handpollinate the flowers in order to get maximum result. If too many rods grow on the same plant, it will die…

One of our women, can pollinate up to 100 flowers/hour. Five months later, when the tip slowly turns yellow, it is harvesttime.

From plant to vanilla – killing/curing

For activating the flavours, the vanilla are cooked at 65 C in 2-4 minutes – killing.
The fermentation/curing is an enzymatic process. The warm vanillarods are wrapped in cloths, to keep the temperature stabil for the first week.
Then the rods must dry/mature for the next 10-12 weeks. Exposed in the sun for 1-2 hours daily and packed in boxes the rest of the time for sweating. The enzymes will slowly develop the vanilla seeds, the flavour and the dark colour.

At the end, the rods are sorted by length, colour and weight.

How the vanilla are spread

At first, the vanilla only existed i Mexico. Later, the seafarers took the plant and spread it in tropical rainforestareas around equator. It grows in 600 m altitude and needs nutricious soil with slopes.

The pollination requires a ceratin bee: The Melipone-bee. Its pollinating technique were discovered by a native in Reunion. Soon the plant were spread out here and in Madagascar.

After that it came to the Comoros, Indonesia, India and Tahiti.

Recently, a new method have developed: Drying the vanlla in ovens, especially in India and Indonesia this method are  used. The result are dull rods with very little flavour.

A quick, but bad method, that evolved from a high demand for vanilla.

The vanilla neds sun for developing vanilin.

Value

Vanilla are the most sought aroma, but only a very small part of it, app. 1 (one) % comes from the vanillaorchid.

The rest are synthetic…
The value of vanilla is the as gold, because you only harvest once a year and processing it, is difficult and under great influence of the weather.

Danwatch

According to Danwatch, most of the vanilla comes from poor areas with a lot of childlabour.
Though vanilla is a very expensive spice, the vanillagrowers in Madagascar lives in great poverty.The farmers cannot support themselves and they have to let their children work in the fields in stead of attending school.
Vanilla in danish supermarkets often comes from the big island in the Indian Ocean and are most likely produced by the small hands of children.

The big supermarketchains are unable to trace the vanilla and dont know where it comes from. Thus they can’t guarantee, whether the vanilla are produced from childlabour or stolen from the farmers.

Read more in Danwatch report at https//globalnyt.dk/content/danwatch-din -vanilje-stammer-fra-fattige-og-gældsatte-b….
The information above are quoted from that article.
80% af verdens vanilje stammer fra Madagaskar.

Fiji

We are very proud to introduce the most aromatic and best looking bourbon-vanilla to you, produced by local Fiji-women.

We provide a 100% guarantee, that our vanilla neither are stolen or made from childlabour.

In Fiji ALL children attende school, even the bush-children.Fijians are proud and very concerned in educating their children.

We know the women and where the vanilla grows, we pay directly to the women and at a higher price, than they are used to, making them able to support themselves. They can use their money, whatever they feel for, typically school uniforms or other necessities.

 

We have become a part of the village and are greated with a “Welcome home!” when we arrive, and when we leave, they sing a traditional fijian polyphonic goodbye-song for us. Very beautiful and touching.

We are deeply greateful having this unique opportunity to make a difference..
                              Buy this vanilla and support the development in the village.

Fra orkide til krydderi – sådan produceres vanilje

Den velduftende, aromatiske vanilje kommer fra en tropisk orkide.

Orkideen er en lian , en slyngplante som vokser op af stammerne i regnskoven i op til 20-30 m højde. Bladene er tykke og kødfulde og blomsterne normalt gule eller gulgrønne.  De holder et døgn og er kun åbne få timer om morgenen, hvor de skal bestøves. Første blomstring er efter ca 3 år efter plantning.

Den danner frugtbælge , når den ikke kan vokse højere.

Derfor bygger man træstativer i bunden af regnskoven og tvinger planten til at vokse nedad, derved danner den frugtstande (bælge).

Historie

Aztekerne kaldete den for Tlilxochitl ”sort blomst”, som hentyder til den færdige mørke farve af vanilje stængerne.

De kom vanilje i deres kakaodrik ”Xocoatl ”for at give den smag.

Man mener, at Totonak-indianerne fra Vera Cruz i Mexico var de første der dyrkede, høstede , fermenterede og tørrede vaniljestænger . De betragtede vaniljen som en gave fra guderne.

I 1520 serverede Montezuma, Mexico’s herskende aztek en drik for den spanske erobrer Hernan Cortes.

Denne bragte kakao og vanilje til Europa i det 18.årh. Og derfra til øerne i Det indiske Ocean.

 Bestøvning

På Fiji er der en biart som kan bestøve orkideen, ligesom der også findes en bi og en kolibri i Mexico der kan bestøve vaniljen.

For at effektivisere bestøvningen , håndbestøver kvinderne blomsterne. En af vores kvinder , kan bestøve op til 250 blomster i timen. Efter bestøvningen udvikler frugten sig. Det er trinde ,grønne bælge der indeholder massevis af bittesmå frø.
6-8 mdr efter er bælgene klar til at blive høstet. Nu er spidserne gule.

Fra plante til vanilje

For at aktivere smagsstofferne sænkes vaniljen ned i 65 grader varmt vand i nogle minutter. Derved afsluttes modningsprocessen.
Selve gæringen/fermenteringen foregår ved, at de varme bælge pakkes ind i nogle viskestykker i et døgns tid så de tørrer lidt mere og bliver brune.
Bagefter lægges bælgene til langsom tørring i solen om dagen i nogle timer og inde om natten. De rulles i vokspapir og imens arbejder enzymerne så bælgene bliver mørkere og smagsstofferne udvikler sig.

Ved processens slutning, udseende bedømmes kvaliteten. længde, farve og fugtigheds indhold.

Vaniljens udbredelse

I begyndelsen fandtes vaniljen kun i Mexico, senere blev planten via  søfarerne udbredt i tropisk regnskovsområde rundt ækvator. Den skal vokse i 600m højde og i næringsrig jord.

Bestøvelsen kræver en bestemt biart: Melipone-bien. Biens bestøvningsteknik blev luret af en indfødt på Reunion og nu blev planten udbredt her og på Madagaskar.

Senere til Comorene, Indonesien, Indien, Tahiti.

I nyere tid, har man forsøgt sig med at tørre vaniljen i ovne, især i Indien og Indonesien bruger man denne metode.  Den giver kedelige og smagsløse stænger. En hurtig, men ikke særlig god metode.

Vaniljen har brug for solstråler, for at udvikle vanillin.

Metoden blev udviklet pga den store efterspørgsel af vaniljestænger.

Værdi

Vaniljen regnes for at være verdens mest efterspurgte aroma. Men kun en ganske lille del er, ca 1 % er fra vaniljeorkideen. Resten er kemisk fremstillet i industrien.
Vaniljens værdi er den samme som guld.
Dette fordi processen er lang, besværlig og påvirkes af vejret.

Danwatch

Ifølge Danwatch stammer vaniljestænger i Dk fra fattige og gældsatte
bønder hvor børnearbejde florerer.
Selvom vaniljen er verdens næstdyreste krydderi, lever vaniljedyrkerne i Madagaskar i stor fattigdom. Bønderne har ikke råd til tilstrækkelig mad og for at få enderne til at hænge sammen , må de lade deres børn arbejde.
Vanilje i danske supermarkeder stammer ofte fra den store ø i Det indiske Ocean og er med stor sandsynlighed produceret med børnearbejde. Det konstaterer vagthunden Danwatch.
De store supermarkedskæder i Dk kan ikke spore deres vanilje og ved ikke hvor den kommer fra. De kan således ikke garantere, at vaniljen ikke er produceret af børn eller stjålet fra bønderne.
Se mere i Danwatch rapport på https//globalnyt.dk/content/danwatch-din -vanilje-stammer-fra-fattige-og-gældsatte-b….
Ovennævnte tekst er et citat fra artiklen.
80% af verdens vanilje stammer fra Madagaskar.

Fiji

Derfor er vi meget stolte af, at kunne præsentere de flotteste bourbon vaniljestænger produceret af lokale Fiji-kvinder for jer.
Vi kan garantere 100% , at vores vanilje hverken er stjålet eller lavet af børn.
På Fiji går ALLE børn i skole, også bushbørnene. Fijianere er et stolt folkefærd og meget optaget af, at give deres børn en uddannelse.

Vi kender kvinderne og ved hvor vaniljen gror . Vi bor på en kakaofarm OFF (OlsenFijiFarm ) i landsbyen Namau.
Vi betaler kvinderne direkte og med en højere kilopris end vanligt, således at de nu har en indtægt de kan leve af.
Det er kvindernes egne penge, som de kan bruge som de har lyst til. Typisk går pengene til nye skoleuniformer, ekstra mad og andre livsvigtige fornødenheder.
Vi er blevet en del af landsby fællesskabet og bliver hilst velkommen med ”welcome home”. Når vi rejser, synger kvinderne en typisk fijiansk flerstemmig farvelsang for os. Meget smukt og meget rørende.

Vi er dybt taknemmelige over, at have fået denne enestående mulighed for at gøre en forskel.
Køb vaniljen og støt dermed udviklingen i landsbyen.